Persoonsgebonden budget

Wanneer u recht heeft op zorg vanuit de ziektekostenverzekeraar , de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) kunt u kiezen voor zorg in natura of voor een Persoonsgebonden Budget (PGB)*."

Zorg in natura
De meeste mensen kiezen voor zorg in natura. Zorg in natura wil zeggen dat de zorg die u van de zorgverlener ontvangt via uw zorgverzekeraar wordt betaald. De kosten worden door uw zorgverzekeraar rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener. U betaalt eventueel een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)*
Met een Persoonsgebonden Budget krijgt u fictief een geldbedrag in handen, waarmee u ook zelf de zorg kunt inkopen. U bent daarbij vrij om te bepalen hoe het geld besteed wordt: bij één of meerdere zorginstellingen. Of bijvoorbeeld door mantelzorgers (familie, vrienden, bekenden) te betalen voor het verlenen van (een deel van) de zorg. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de opdracht om de zorgverlener te betalen. De SVB betaalt de zorgverlener op basis van een factuur die u persoonlijk van ons ontvangt. U ondertekent deze factuur en stuurt deze naar de SVB. Een PGB geeft u hiermee een grotere regie, maar betekent ook een grotere verantwoordelijkheid. Over de uitgave van het PGB moet u namelijk verantwoording afleggen aan de gemeente en/of de zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en aan de Belastingdienst. Hiervoor moet u onder meer een administratie bijhouden.

* ZuidZorg levert alleen thuiscoaching op basis van PGB's.

Voordelen van het inkopen van zorg bij ZuidZorg
Wanneer u kiest voor een Persoonsgebonden Budget bepaalt u zelf bij welke zorginstelling(en) u de zorg inkoopt. Dan is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden en voorwaarden. De voordelen van ZuidZorg in het kort op een rij:
• Bij ZuidZorg kunt u terecht voor een compleet pakket aan zorgdiensten: van verpleging en verzorging tot huishoudelijk hulp en maaltijden aan huis.
• ZuidZorg garandeert u continuïteit in de zorg.
• Onze medewerkers zijn allemaal deskundig.
• ZuidZorg biedt duidelijkheid over tarieven: geen verplichte minimale afname van aantal uren of toeslagen bij avond-, weekend- en nachtzorg of feestdagen.
• ZuidZorg is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.