Persoonsgebonden budget

Wanneer u recht heeft op zorg vanuit de ziektekostenverzekeraar , de Wlz (Wet langdurige zorg) of de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning) kunt u kiezen voor zorg in natura of voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Zorg in natura
De meeste mensen kiezen voor zorg in natura. Zorg in natura wil zeggen dat de zorg die u van de zorgverlener ontvangt via uw zorgverzekeraar wordt betaald. De kosten worden door uw zorgverzekeraar rechtstreeks vergoed aan de zorgverlener. U betaalt eventueel een eigen, inkomensafhankelijke bijdrage.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Met een Persoonsgebonden Budget krijgt u fictief een geldbedrag in handen, waarmee u ook zelf de zorg kunt inkopen. U bent daarbij vrij om te bepalen hoe het geld besteed wordt: bij één of meerdere zorginstellingen. Of bijvoorbeeld door mantelzorgers (familie, vrienden, bekenden) te betalen voor het verlenen van (een deel van) de zorg. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de opdracht om de zorgverlener te betalen. De SVB betaalt de zorgverlener op basis van een factuur die u persoonlijk van ons ontvangt. U ondertekent deze factuur en stuurt deze naar de SVB. Een PGB geeft u hiermee een grotere regie, maar betekent ook een grotere verantwoordelijkheid. Over de uitgave van het PGB moet u namelijk verantwoording afleggen aan de gemeente en/of de zorgverzekeraar, het Zorgkantoor en aan de Belastingdienst. Hiervoor moet u onder meer een administratie bijhouden.

Voordelen van het inkopen van zorg bij ZuidZorg
Wanneer u kiest voor een Persoonsgebonden Budget bepaalt u zelf bij welke zorginstelling(en) u de zorg inkoopt. Dan is het belangrijk dat u zich goed laat informeren over de mogelijkheden en voorwaarden. De voordelen van ZuidZorg in het kort op een rij:
• Bij ZuidZorg kunt u terecht voor een compleet pakket aan zorgdiensten: van verpleging en verzorging tot huishoudelijk hulp en maaltijden aan huis.
• ZuidZorg garandeert u continuïteit in de zorg.
• Onze medewerkers zijn allemaal deskundig.
• ZuidZorg biedt duidelijkheid over tarieven: geen verplichte minimale afname van aantal uren of toeslagen bij avond-, weekend- en nachtzorg of feestdagen.
• ZuidZorg is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.