Links

www.ciz.nl
Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of u recht heeft op zorg via de Wlz (Wet langdurige zorg). Hoe dat in z'n werk gaat leest u op deze site. Het CIZ voert de Wmo niet uit, dat doet de gemeente.

http://www.zorgwijzer.nl/faq/hoe-kom-ik-aanmerking-voor-het-pgb
Zorgwijzer.nl is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. Zij geven ook aan hoe je in aanmerking komt voor het pgb. 

www.hetcak.nl
Het CAK heeft een taak in de administratie en registratie van de eigen bijdrage Wlz (Wet langdurige zorg), en in de financiering van Wlz-instellingen. Daarnaast heeft het CAK een rol binnen de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

www.minvws.nl
Op deze site van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u informatie vinden over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

www.kiesBeter.nl
Op deze site leest u alles over gezondheid of ziekte en zoekt en vergelijkt u zorgaanbieders. Handige informatie die u helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

www.netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant
Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase. In het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant werkt ZuidZorg samen met diverse organisaties om de palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren.