Palliatieve en terminale zorg

Palliatieve en terminale zorg
Als u ernstig ziek bent en hoort dat er geen kans is op genezing is dat zeer ingrijpend. Wij bieden extra ondersteuning en zorg om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk is. Onze palliatieve zorg is hierop gericht. Wij doen er alles aan om ongemakken te voorkomen en uw klachten te verlichten. Natuurlijk samen met de mantelzorgers en vrijwilligers. Er staat een klein, vast team van zorgverleners u bij. Naast toegewijde terminale zorg en pijnbestrijding bieden zij u en uw familie steun en een luisterend oor. Dag en nacht.

Goede zorg
Een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg is ons ultieme doel, daarvoor werken wij ook samen met collega zorgaanbieders. Zorg wordt samen met mantelzorgers afgestemd op de behoefte van de cliënt. Wij werken met kleinschalige teams en proberen ervoor te zorgen dat de cliënt zo veel mogelijk dezelfde hulpverlener ziet. Ook zorgen wij voor bevoegd en bekwaam personeel door middel van scholing. Niet alleen technisch moet de zorg goed zijn, maar goede zorg is vaak ook preventieve zorg of het stimuleren van zelfredzaamheid van de cliënt. Dit kan door gebruik van hulpmiddelen en innovatie. Wij passen innovaties toe om ons hierin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat zorg ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk blijft.

Mantelzorgondersteuning in de nacht

Mantelzorg in de terminale fase is bijzonder, maar de zorgbehoefte is vaak zwaar en complex. Mantelzorgers dreigen hierdoor overbelast te raken waardoor de kans dat de patiënt moet worden opgenomen - en dus niet thuis kan sterven – groot is. Wij adviseren dan ook om gebruik te maken van de nachtzorg. De mantelzorger krijgt dan voldoende rust en is daardoor beter uitgerust voor de zware lichamelijke en emotionele zorgtaken.