Hoe werkt het?

De Thuiscoach gaat samen met u aan de slag en bekijkt wat u nodig heeft. In ieder geval komen we bij u thuis, maar daarnaast ondersteunen wij u ook met inzet van moderne communicatiemiddelen zoals een zelfzorg-app en digitale beeldbegeleiding. De Thuiscoach spreekt samen met u af welke vormen van Thuiscoaching voor u het meest geschikt zijn. Deze afspraken worden in overleg met u vastgelegd in het Zorgleefplan.

In het Zorgleefplan staan de doelen die we willen halen. Ook volgt er een beschrijving hoe samen met u aan de problemen gewerkt gaat worden. Gedurende de uitvoering van het plan wordt regelmatig geëvalueerd en gekeken of de gang van zaken nog aansluit op uw situatie. De Thuiscoach stelt, zo nodig, het plan bij. Ook gaat de Thuiscoach regelmatig na of ze nog wel aan uw behoefte kan voldoen. U wordt altijd betrokken bij het hele begeleidingsproces.